HindiMovie PagesAaj Ka Andha Kanoon Movie Info

Aaj Ka Andha KanoonDirector
Amit Chandra Sahay
Producer
Amit Chandra Sahay
Music
Jay Vijay
Editing
Mahesh Kumbhar
Story
Sanjay Sinha
KK Dharni
Screenplay
Sanjay Sinha
KK Dharni
Dialogues
Sanjay Sinha
KK Dharni
Choreography
Mahesh
Bali
Action
MS Mani
Costumes
Munna
Rahim
Banner
First Movies International
Release Date
2003
Language
Hindi

STAR CAST

Sudesh Berry, Priyanka, Aman Jalali, Vishakha Jhaveri, Prithvi, Ramesh Goyal, Brij Gopal, Javed, Roy Mathew, Bharat, Kapil, Bharat Kapoor, Pawan Kumar, Mahavir Shah