Bengali MoviesMovie Pages

Bengali Movie Pages Index

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Udayer Pathey (1944)Biswanath Bhaduri, Maya Basu
Unishe April (1994)Prasenjit Chatterjee, Dipankar Dey, Debashree Roy, Aparna Sen
Upahar (1955)Uttam Kumar, Sabitri Chatterjee
Utsab (2000)Madhabi Mukherjee, Pradip Mukherjee
Uttar Falguni (1963)Suchitra Sen, Pahadi Sanyal
Uttara (2000)Tapas Pal, Jaya Seal
Uttaran (1994)Soumitra Chatterjee, Debatosh Ghosh
Uttarayan (1963)Uttam Kumar, Supriya Chowdhury