KannadaKannada Film DirectorsPaekaeti Shivaram Movies

Paekaeti Shivaram Movies

Movies directed by Paekaeti Shivaram including the new and upcoming films. Paekaeti Shivaram movies list is sorted by movie release year.

Matu Tappada Maga Kannada movie released in year 1978
Matu Tappada Maga directed by Paekaeti Shivaram

Matu Tappada Maga actors: Anant Nag, Shivaram, Arathi
Daari Tappida Maga Kannada movie released in year 1975
Daari Tappida Maga directed by Paekaeti Shivaram

Daari Tappida Maga actors: Rajkumar, Kalpana, Manjula, Rajamma, Sadashivaish
Kulagaurava Kannada movie released in year 1971
Kulagaurava directed by Paekaeti Shivaram

Kulagaurava actors: Rajkumar, Jayanthi, Bharathi, Balakrishna, Nagendra Rao
Baala Bandhana Kannada movie released in year 1971
Baala Bandhana directed by Paekaeti Shivaram

Baala Bandhana actors: Rajkumar, Jayanthi, Sampath, Balakrishna, Dwarkish
Punarjanma Kannada movie released in year 1969
Punarjanma directed by Paekaeti Shivaram

Punarjanma actors: Rajkumar, Jayanthi, Chandrakala
Chakra Teerta Kannada movie released in year 1967
Chakra Teerta directed by Paekaeti Shivaram

Chakra Teerta actors: Rajkumar, Udaya Kumar, Jayanthi