Amrit Manthan

Star Cast

Chandramohan, Nalini, Suresh Babu Mane, Shanta Apte, Kelkar, Varde, Budasaheb, Keshav Rao, Umakant, Kulkarni, Y Mane

Director

Rajaram Vankudre Shantaram

Music

Keshav Rao Bhole

Cinematography

Keshav Rao Dhaiber

Story

Hari Narayan ApteAthavle

Screenplay

Hari Narayan Apte

ReleaseDate

1934

Run Time

155 Min

Language

Hindi

AMRIT MANTHAN Movie Video