Sach

Star Cast

Anuradha Sawant, Hashmat Khan, Chandrika, Lalit Tiwari, Jaya Mathur, Vinod Pandey, Ravi Koshal, Prince Vaidhyan, Adam Ayub, Jameela Malik, Prem Rishi, Ali Khan, Harjeet Walia, Brij Gopal, Indrajeeth, Swathi Mahant, Seema Prasad, Raju Shrivastava, Anuradha Joshi, Dev Jadhav, Sharad Nigam, Baby Ruchi, Atul Pandey, Karthik, Pramila, Arun K, Somasekharan Nair, Rajesh Mishra, Jyoti, Mohan Aiyar, Shashi

Director

Vinod Pandey

Producer

Vinod Pandey

Music

JeetuTapan

Cinematography

Moloy Das Gupta

Editing

N Gopalakrishnan

Story

Vinod Pandey

Screenplay

Vinod Pandey

Banner

Cine Images Productions

ReleaseDate

1989

Language

Hindi