Savale Samali Movie Online

Watch Savale Samali movie. Cast: Ashok Selvan, Bindu Madhavi, Nassar, MS Bhaskar, Urvashi, Aishwarya, Karunas, Jagan.
Source: YouTube