Paathshala Movie Online

Watch Paathshala movie. Cast: Nandu, Shashank, Sai Ronak, Sirisha, Anupriya, Vijayachandar, L B Sriram, Krishna Bhagavan.
Source: YouTube